E-mail: biuro@madoffice.pl

Referencje

Pani Danuta sumiennie wypełnia swoje usługi księgowe, przesyłając w terminie wszystkie potrzebne dokumenty.

Marcin Kowalczyk /
Właściciel Agencji SEO.

Obsługa kadrowo – płacowa

  • sporządzenie list  płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach
  • wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
  • sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
  • wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
  • sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
  • założenie teczki osobowej pracownika,
  • sporządzanie dokumentów kadrowych
  • sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS
  • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych